Neutralizace záření

Prostředí, v kterém žijeme, ovlivňuje velkou měrou to, jak se cítíme. Jedná se nejen o naše domovy a pracoviště ale také o venkovní prostředí, ve kterém se rovněž pohybujeme. Proto informace o všudypřítomném elektrosmogu není pro nás zrovna příjemná. Jedná se o nepřirozené záření, které souvisí s nejrůznějšími elektrickými zařízeními. Týká se to nejen techniky využívané v domácnostech a v zaměstnání, ale nebezpečím je rovněž vysokofrekvenční záření. Radary, elektrické rozvody, vysílače mobilních operátorů. Všude kolem elektrozařízení existuje negativní záření. Pokud chcete udělat něco pro své bezpečí, zvolte účinnou ochranu.

Negativní dopady elektrosmogu

Elektrosmogje něco, co je všude kolem nás. Je to neviditelný nepřítel, jehož jsme si sami stvořili. Souvisí totiž s fungováním nejrůznějších elektrozařízení. Všude tam, kde je elektřina, existuje i toto nepřirozené záření. Škodí životnímu prostředí a má negativní dopad na naše zdraví. Pro ochranu před tímto neviditelným zářením, jehož koncentrace se vlivem stále nových technických vymožeností zvětšuje, můžete využít produkty BioProtect. Ty vznikly na základě dlouhodobého výzkumu tohoto stále aktuálnějšího problému a představují naprosto spolehlivou ochranu.