Pokud jste fanatici do životního prostředí, věnujte maximální pozornost ekologickým modelům Colop Green Line. Tato razítka jsou CO2 prostá a vyráběna v souladu s metodikou ISO14001, čemuž sice nikdo nerozumí, ale je to pro přírodu naprosto neškodné. Obalové krabičky jsou snadno recyklovatelné, což je další obrovská ekologická výhoda.

Bioplasty v kanceláři

Další ekologická razítka jsou vyráběna metodou Liquid Wood. To znamená, že plastové části nejsou vyráběny z plastů, ale bioplastů. Tedy, že místo použití ropy je k jejich výrobě použito dřevo pokácených lesů a tím pádem je stopa CO2 velmi malá.Výhodou pak je také snadná biologická odbouratelnost těchto látek. Jakmile přestanou sloužit, je možno je například zkompostovat. I přes použití plastů ze dřeva, respektive ligninu jsou tyto výrobky velice pevné a trvanlivé, takže uživatel nemusí mít naprostou obavu o svoji investici, že by mu nevydržela dostatečně dlouho.