Žít a prožívat s milovanou osobou je požehnáním

Ještě v nedávné minulosti byl význam duševního zdraví s ohledem na celkové zdraví člověka dosti podceňován. Stále se mluvilo pouze o zdraví fyzickém. Dnes však již všichni dobře víme, že pro duševní zdraví je velmi důležitý nejen vnitřní rozvoj osobnosti, ale také schopnost určit zdroj radosti a životního naplnění. Nejrůznější ankety a výzkumy rovněž prokázaly, že mnohem lépe se daří člověku, pokud může svou radost a životní naplnění, všechny své potřeby a touhy prožívat s blízkou osobou.

Zázraky existují, je však třeba jít jim naproti

Pocit harmonie a štěstí mnohdy dokáže udělat zázraky. Lékaři, a nejen oni, jsou potom často překvapeni, že jsou vyléčeny choroby, na které žádné léky nezabíraly. Často se v této souvislosti se mluví o psychosomatických chorobách, které jsou mnohdy zapříčiněny i strádáním ze sounáležitosti s milovanou osobou. Především proto pro vás naše společnost zajišťuje nabídku wellness víkendů pro dva, které vám oběma pomohou propojit psychické zdraví se zdravím fyzickým. Přijďte si vybrat ještě dnes!